Category: IT

Fonduri norvegiene 2014-2021

Mecanismul Financiar SEE & fonduri norvegiene 2014-2021

Termen limită: 18 noiembrie 2021

Bugetul apelului este de 1 milion €

 

Pentru start-up-uri românești  întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), infiintate cu maxim 4 ani si minim 6 luni inainte de data limita de depunere a proiectului.

Companiile trebuie să activeze într-unul dintre domeniile de interes ale programului ( Inovație în Energie Verde, Creștere Albastra sau TIC- Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor)

 

Activități eligibile

 

1. Dezvoltarea, implementarea și investițiile în tehnologii

2. Dezvoltarea de tehnologii, servicii

3. Dezvoltarea și implementarea proceselor

În cadrul apelului actual vor fi sprijinite activitățile de cercetare dezvoltare corespunzătoare cel puțin TRL 5*

TRL 5 – Validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții relevante de funcționare (mediul industrial)

Valoarea minimă și maximă a grantului pentru fiecare proiect

Valoarea minimă a asistenței nerambursabile solicitate este de 10.000 EUR.

Valoarea maximă a asistenței nerambursabile solicitate este de 200.000 EUR.

 

Ratele granturilor și cofinanțarea

 

Granturile acordate tuturor proiectelor pot fi de până la 85 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Contribuția financiară din partea prezentului program se stabilește de la caz la caz, luând în considerare toți factorii relevanți.

Este timpul să treci la următorul nivel. Optimizează-ți acum businessul!

GO DIGITAL!

Fonduri nerambursabile pentru digitalizarea IMM-urilor de până la 100.000 euro

A

nul 2021 a debutat cu noi oportunități în ceea ce privește accesarea de fonduri europene, și anume fonduri nerambursabile de pănă la 100.000 Euro, prin “Programul 2.2.2 – Digitalizarea IMM-urilor”. Cui se adresează? IMM-urilor ce doresc finanțare pentru achizitionarea de echipamente si servicii IT&C, necesare digitalizării activitatii curente iar  cheltuielile eligibile includ software, hardware, implementare şi chiar training. Consultați echipa TB Integrated şi veţi avea nu doar un partener tehnologic, ci şi consultanta pe parcursul întregului proces de accesare a acestei măsuri de digitalizare.

1. Detalii generale

Bugetul total disponibil pentru Acțiunea este 2.2.2 – “Digitalizarea IMM-urilor” de aproximativ 100 milioane de euro, bani care pot fi accesați prin intermediul Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR).

Astfel că distribuția noilor fonduri europene pentru digitalizare pe cele opt regiuni de dezvoltare este următoarea:

 • ADR 1 Nord Est – 15,7 milioane euro;
 • ADR 2 Sud Est – 13,3 milioane euro;
 • ADR 3 Sud-Muntenia – 14,1 milioane euro;
 • ADR 4 Sud-Vest Oltenia – 10,7 milioane euro;
 • ADR 5 Vest – 10,5 milioane uro;
 • ADR 6 Nord-Vest – 12,8 milioane euro;
 • ADR 7 Centru – 12,4 milioane euro;
 • ADR 8 București-Ilfov – 10 milioane euro.

SCOPUL PROIECTULUI:

 • Digitalizarea IMM din alte sectoare de activitate decât TC;
 • Creșterea competitivității IMM și dinamizarea sectorului TIC.

MONITORIZARE ȘI IMPLEMENTARE

 • Perioada de implementare este de maxim 9 luni (realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare).
 • Perioada de monitorizare a durabilitatii proiectului este de 3 ani.

2. Cât puteți obține prin finanțare

 

 • Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicație  IMM-urilor in calitate de beneficiari finali ai ajutorului de minimis  este de 100.000 euro.
 • Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicatie de proiect IMM-urilor in calitate de beneficiari ai ajutorului de minimis  este de 30.000 euro.

Ajutorul se acordă beneficiarului final al ajutorului de minimis sub formă de finanțare nerambursabilă în procent de 90% din valoarea eligibilă. Pentru firmele specializate in IT care aduc o inovatie, valoarea finantarii este cuprinsa intre 1 si 6 milioane de Euro.

3. Care sunt cheltuielile eligibile 

Pentru Acțiunea 2.2.2, respectiv pentru IMM-urile care solicită sprijin financiar pentru digitalizarea activității, activitățile și cheltuielile eligibile sunt:

 • Achiziționare de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune);
 • Realizare de rețele LAN pentru implementarea aplicațiilor de proiect;
 • Achiziționare și/sau dezvoltare de aplicații software / licențe necesare implementării aplicației de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 • Achiziționare / realizare de website-uri de prezentare a companiei;
 • Achiziționare de nume de domenii noi „.ro“ direct de la furnizorul național de domenii;
 • Achiziționare de soluții de semnătură electronică;
 • Achiziționare de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităti;
 • Achiziționare de soluții IT pentru comerțul electronic;
 • Achiziționare de servicii de consultantă pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propuse spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației);
 • Instruirea personalului care va utiliza produsele implementate / achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța;
 • Achiziționare servicii de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC).
Fonduri europene nerambursabile

4. Care sunt cheltuielile neeligibile

Printre cele mai întâlnite tipuri de cheltuieli neeligibile enumerăm:

 

 • taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor neeligibile;
 • taxa pe valoarea adăugată recuperabilă/deductibilă potrivit legii;
 • taxa de timbru verde;
 • cheltuieli de mentenanță a investiției;
 • cheltuieli cu concedii medicale;
 • dobânzi debitoare;
 • achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
 • amenzi, penalități și cheltuieli de judecată ce cad în sarcina solicitantului;
 • costurile pentru operarea investiției în perioada de sustenabilitate a proiectului;
 • sumele rezultate din diferențele de curs valutar;
 • costuri de amortizare;
 • contribuțiile în natură;
 • cheltuielile efectuate cu achizițiile în regim de leasing;
 • dobânda și alte comisioane aferente creditelor;
 • cheltuielile pentru locuințe;
 • provizioane
 • cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
 • fondul de rulment;
 • cheltuielile nedeductibile fiscal conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

5. Coduri CAEN neeligibile

În cadrul acestei măsuri sunt specificate o serie de coduri CAEN care NU sunt eligibile pentru finanțare. Acestea sunt:

011 Cultivarea plantelor nepermanente

012 Cultivarea plantelor din culturi permanente

013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire

014 Creșterea animalelor

015 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii

031 Pescuitul

032 Acvacultura

051 Extracția cărbunelui superior

052 Extracția cărbunelui inferior

101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

105 Fabricarea produselor lactate

106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

1081 Fabricarea zahărului

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei

1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

110 Fabricarea băuturilor

120 Fabricarea produselor din tutun

131 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

191 Fabricarea produselor de cocserie

192 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2051 Fabricarea explozivilor

206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

242 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului

2451 Turnarea fontei

2452 Turnarea oțelului

2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

254 Fabricarea armamentului și muniției

301 Construcția de nave și bărci

3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

641 Intermediere monetară

642 Activități ale holdingurilor

643 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare

649 Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

651 Activități de asigurări

652 Activități de reasigurare

653 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

920 Activități de jocuri de noroc și pariuri

981 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

Înainte de final…

Dacă vă doriți digitalizarea afacerii dumneavoastră prin intermediul Acțiuni 2.2.2, specialiștii TB Integrated vă oferă nu doar soluții software și hardware cu performanță validată, ci și servicii de consultanță, implementare și training, pe care le puteți deduce prin intermediului programului.

“At least 40% of all businesses will die in the next 10 years… if they don’t figure out how to change their entire company to accommodate new technologies.”
 John Chambers, Cisco System

Este timpul să treci la următorul nivel. Optimizează-ți acum businessul!

GO DIGITAL!

Migrarea sistemului ERP în Cloud

M

Migrarea sistemului ERP în Cloud – o soluție de viitor pentru companii

 

Întrebarea care stă în mintea multor anteprenori este aceea dacă tehnologia Cloud este potrivită pentru toate business-urile? Motivele pentru care marile companii pot lua o astfel de decizie sunt diverse, însă printre cele mai importante beneficii pe care le poate aduce o astfel de soluție sunt cele referitoare la costuri, implementare facilă, flexibilitate, upgrade-uri simplificate și lista poate continua. De aceea le vom explica detaliat, în cele ce urmează.

 

Ce companii pot opta pentru un astfel de serviciu?

Indiferent de domeniul de activitate, toate companiile, procesează și stochează un volum tot mai mare de date, cu aplicații multiple, menite să susțină procesele de business automatizate. În acest context este nevoie de o infrastructură IT sigură, scalabilă, care să se poată plia ușor pe volume.

 

Astfel vă putem schița un profil al companiilor care aleg migrarea datelor în Cloud:

 

 • companiile care au puncte de lucru în diferite locații și pentru care disponibilitatea infrastructurii contează mai mult deoarece accesează frecvent de la distanță aceleași date din serverul central;
 • companiile din retail și distribuție care utilizează terminale mobile pentru a se conecta la datele centralizate privind clienții și tranzacțiile derulate;
 • companiile cu activitate sezonieră și cele ce derulează în paralel proiecte multiple pe durata determinată.

Beneficiile migrarii datelor în Cloud

Costuri moderate

 

Serviciile ERP în Cloud sunt furnizate pe baza unui abonament anual sau lunar, astfel că din punct de vedere al investiției inițiale este o alegere optimă, comparativ cu găsirea unei soluții software de dezvoltare. În plus, costurile operționale și cele de implementare pot fi contractate sub forma unui abonament, permițând în același timp o gestiune mai bună a cash flow-ului. Un alt beneficiu  este acela că soluțiile în Cloud nu necesită cheltuieli cu echipamentele hardware care pot ajunge la sume mai mari decât sistemul ERP propriu-zis.

 

Implementare rapidă

 

Customizarea unui sistem tradițional ERP (instalat pe server) se poate extinde pe o durată extrem de îndelungată de timp, pentru ca utilizatorii să poată beneficia la maximum de toate avantajele aplicației. Softurile de gestiune în Cloud sunt concepute încă din momentul zero pentru a putea funcționa la capacitate maximă în cel mai scurt timp posibil, cu o intervenție cât mai mică a furnizorului IT.

 

 

Flexibilitate și scalabilitate

 

Dacă ai o companie care se află într-o creștere accelerată și folosești un sistem ERP în Cloud, ai posibilitatea de a adăuga noi funcționalități și module pentru business-ul tău în cel mai ușor mod posibil, fără a aștepta luni întregi pentru ca acestea să fie implementate. Mai mult, acest lucru se întâmplă fără ca tu să fii nevoit să achiziționezi noi echipamente sau să reconfigurezi aplicația. Tehnologiile avansate de Cloud Computing sunt cel mai bun instrument de business pentru companiile flexibile și care evoluează de la un an la altul atât pe verticală, cât și pe orizontală.

 

Upgrade-uri simplificate

 

Companiile care optează pentru o soluție ERP în Cloud beneficiază de upgrade-uri automate din partea furnizorului IT, iar trecerea la noile versiuni de aplicație (odată cu îmbunătățirea acesteia) se face fără niciun cost suplimentar, serviciul de Cloud fiind unul de tip ”all-inclusive”.

 

Mentenanță

 

Din momentul în care optezi pentru un sistem ERP în Cloud, nu mai trebuie să folosești propriile echipamente hardware și, prin urmare, costurile aferente întreținerii și folosirii acestor echipamente dispare și el. Asta înseamnă că te poți concentra pe dezvoltarea business-ului tău, fără a fi nevoie să te procupi de servere sau de angajarea unor specialiști IT care să gestioneze mentenanța sistemului tău ERP. În cazul unei soluții ERP în Cloud, furnizorul este responsabil de toate back-up-urile și de mentenanța sistemului încă din momentul zero al implementării, fără ca tu să suporți costuri suplimentare. Mai mult decât atât, securitatea datelor este inegalabilă cu cea a unei aplicații instalate pe server.

I don’t need a hard disk in my computer if I can get to the server faster… carrying around these non-connected computers is byzantine by comparison.“- Steve Jobs, late chairman of Apple (1997)

TB Integrated vă oferă servicii de migrare, implementare și mentenanță în Cloud

Comerțul online în era post COVID-19

Impactul pandemiei Covid-19 asupra industriei de retail a fost influențat de domeniul de activitate al companiilor, asa cum este cazul alimentației, fashion, mobilier, electronice și de extinderea rețelei de magazine. În contextul pandemiei Covid-19 tot mai mulți retaileri s-au axat pe digitalizare, și anume pe comerț online, chiar dacă această industrie se baza în special pe vânzarea în magazine fizice, eCommerce-ul în cazul lor fiind la început. Noile actualități i-au facut să se adapteze rapid, la ceea ce numim digitalizare.

 

Magazinele online într-o continuă ascensiune

Chiar dacă această perioadă de panică a oamenilor cu privire la pandemia Covid-19 se va diminua în timp, va rămâne totuși reticența interacțiunii fizice și a aglomerației din supermarketuri. Acest lucru este o oportunitate pentru retaileri să-și dezvolte serviciile de online și de livrare la domiciliu pe termen lung. În prezent, capacitatea de livrare este limitată și vedem că aceștia depun eforturi pentru îmbunătățirea acestei situații, în unele cazuri prin parteneriate creative, precum colaborarea dintre Noriel și Profi pentru anumite produse. Alții și-au extins parteneriatele cu furnizori precum Glovo sau foodpanda la nivelul mai multor orașe din țară.

Deși menținerea vânzărilor este obiectivul actual, baza costurilor se va îmbunătăți pe termen lung, permițând în cele din urmă comercianților să obțină profit din livrările la domiciliu. După ce se va întâmpla acest lucru, nimic nu va mai opri creșterea rapidă a comerțului alimentar online. Pe lângă efectele pandemiei, în România este încă mult loc de creștere pe segmentul comerțului online, țara noastră ocupând ultimul loc în UE, potrivit celor mai recente date valabile pentru 2018 în ceea ce privește ponderea populației între 16-74 de ani care a cumpărat online, de 20% față de media UE de 60%, potrivit datelor Eurostat.

Trenduri digitale in era pandemiei Covid-19

Plata cu cardul va deveni un “must”

 

Pentru a evita riscul de a răspândi coronavirusul prin monede și bancnote, acum se promovează pe scară largă plata fără numerar, chiar și pentru plăți mici. Odată ce consumatorii s-au obișnuit să utilizeze metode de plată fără numerar vor continua să le folosească și după perioada de izolare. De asemenea, noile tehnologii precum „scanarea în timpul cumpărăturilor” sau ”self checkout”, nu doar că vor fi mai utilizate, ci vor fi preferate și pe termen lung. Aceasta înseamnă că investițiile în modernizarea magazinelor cu aceste tehnologii vor oferi companiilor un avantaj competitiv.

 

Igiena produselor

 

Pandemia duce la așteptări mai mari în ceea ce privește igiena produsului. De frica infectării, clienții tind să se ferească de produsele vrac, fructe, legume sau produse de panificație. Reducerea deșeurilor de plastic a fost o tendință puternică în 2019, dar este posibil să fie inversată – cel puțin parțial și pe termen scurt pentru a răspunde nevoii de siguranță alimentară. Revenirea la plastic, deși într-o formă îmbunătățită, biodegradabilă pare a fi o modalitate de a înlătura temerile consumatorilor.

Rămâne de văzut cum retailerii de produse alimentare vor rezolva problema igienei pe scară largă. Soluțiile posibile includ utilizarea tehnologiilor precum blockchain în lanțurile de aprovizionare pentru a garanta transparența și siguranța produsului în orice moment.

Strategii în viitor

 

Pornind de la aceste tendințe, pregătirea retailului pe termen scurt, mediu și lung ar trebui să aibă în vedere câteva arii de acțiune.

Pe termen scurt este necesară ajustarea gamei de produse la solicitările de pe timpul pandemiei, anticiparea pierderilor și investițiile în marketing, canalizarea resurselor din magazine către online și accelerarea programelor de restructurare. Transformarea digitală trebuie realizată cât mai repede posibil, astfel încât retailerii să poată oferi întreaga gamă de tehnologii noi cu care consumatorii se vor obișnui în această criză. De asemenea, este un moment bun pentru identificarea de jucătorii mici ca potențiali candidați pentru fuziuni și achiziții, concomitent cu analizarea oportunităților de verticalizare a lanțului de aprovizionare.

La aceste măsuri, se adaugă pe termen mediu extinderea rețelei de furnizori, implementarea unor instrumente de marketing la distanță și scalarea operațiunilor de ecommerce.

Pe termen lung, evaluați lanțul de aprovizionare și amprenta logistică pentru a crește flexibilitatea și capacitățile și accelerați rolul automatizării în lanțul de aprovizionare și în magazine pentru a spori rezistența. Strângeți și folosiți datele despre noile segmente de clienți pe care le-ați câștigat în timpul crizei, digitalizați procesele de business și externalizați din serviciile conexe.

Toate aceste perspective vor avea însă ca prioritate controlul costurilor și cheltuielilor în întreaga organizație, menținând astfel sănătatea financiară a companiilor.

You can’t just open a website and expect people to flood in. If you really want to succeed you have to create traffic.”- Joel Anderson, Walmart CEO