Fonduri norvegiene 2014-2021

Mecanismul Financiar SEE & fonduri norvegiene 2014-2021

Termen limită: 18 noiembrie 2021

Bugetul apelului este de 1 milion €

 

Pentru start-up-uri românești  întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), infiintate cu maxim 4 ani si minim 6 luni inainte de data limita de depunere a proiectului.

Companiile trebuie să activeze într-unul dintre domeniile de interes ale programului ( Inovație în Energie Verde, Creștere Albastra sau TIC- Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor)

 

Activități eligibile

 

1. Dezvoltarea, implementarea și investițiile în tehnologii

2. Dezvoltarea de tehnologii, servicii

3. Dezvoltarea și implementarea proceselor

În cadrul apelului actual vor fi sprijinite activitățile de cercetare dezvoltare corespunzătoare cel puțin TRL 5*

TRL 5 – Validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții relevante de funcționare (mediul industrial)

Valoarea minimă și maximă a grantului pentru fiecare proiect

Valoarea minimă a asistenței nerambursabile solicitate este de 10.000 EUR.

Valoarea maximă a asistenței nerambursabile solicitate este de 200.000 EUR.

 

Ratele granturilor și cofinanțarea

 

Granturile acordate tuturor proiectelor pot fi de până la 85 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Contribuția financiară din partea prezentului program se stabilește de la caz la caz, luând în considerare toți factorii relevanți.

Este timpul să treci la următorul nivel. Optimizează-ți acum businessul!

GO DIGITAL!

Fonduri nerambursabile pentru digitalizarea IMM-urilor de până la 100.000 euro

A

nul 2021 a debutat cu noi oportunități în ceea ce privește accesarea de fonduri europene, și anume fonduri nerambursabile de pănă la 100.000 Euro, prin “Programul 2.2.2 – Digitalizarea IMM-urilor”. Cui se adresează? IMM-urilor ce doresc finanțare pentru achizitionarea de echipamente si servicii IT&C, necesare digitalizării activitatii curente iar  cheltuielile eligibile includ software, hardware, implementare şi chiar training. Consultați echipa TB Integrated şi veţi avea nu doar un partener tehnologic, ci şi consultanta pe parcursul întregului proces de accesare a acestei măsuri de digitalizare.

1. Detalii generale

Bugetul total disponibil pentru Acțiunea este 2.2.2 – “Digitalizarea IMM-urilor” de aproximativ 100 milioane de euro, bani care pot fi accesați prin intermediul Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR).

Astfel că distribuția noilor fonduri europene pentru digitalizare pe cele opt regiuni de dezvoltare este următoarea:

 • ADR 1 Nord Est – 15,7 milioane euro;
 • ADR 2 Sud Est – 13,3 milioane euro;
 • ADR 3 Sud-Muntenia – 14,1 milioane euro;
 • ADR 4 Sud-Vest Oltenia – 10,7 milioane euro;
 • ADR 5 Vest – 10,5 milioane uro;
 • ADR 6 Nord-Vest – 12,8 milioane euro;
 • ADR 7 Centru – 12,4 milioane euro;
 • ADR 8 București-Ilfov – 10 milioane euro.

SCOPUL PROIECTULUI:

 • Digitalizarea IMM din alte sectoare de activitate decât TC;
 • Creșterea competitivității IMM și dinamizarea sectorului TIC.

MONITORIZARE ȘI IMPLEMENTARE

 • Perioada de implementare este de maxim 9 luni (realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare).
 • Perioada de monitorizare a durabilitatii proiectului este de 3 ani.

2. Cât puteți obține prin finanțare

 

 • Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicație  IMM-urilor in calitate de beneficiari finali ai ajutorului de minimis  este de 100.000 euro.
 • Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicatie de proiect IMM-urilor in calitate de beneficiari ai ajutorului de minimis  este de 30.000 euro.

Ajutorul se acordă beneficiarului final al ajutorului de minimis sub formă de finanțare nerambursabilă în procent de 90% din valoarea eligibilă. Pentru firmele specializate in IT care aduc o inovatie, valoarea finantarii este cuprinsa intre 1 si 6 milioane de Euro.

3. Care sunt cheltuielile eligibile 

Pentru Acțiunea 2.2.2, respectiv pentru IMM-urile care solicită sprijin financiar pentru digitalizarea activității, activitățile și cheltuielile eligibile sunt:

 • Achiziționare de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune);
 • Realizare de rețele LAN pentru implementarea aplicațiilor de proiect;
 • Achiziționare și/sau dezvoltare de aplicații software / licențe necesare implementării aplicației de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 • Achiziționare / realizare de website-uri de prezentare a companiei;
 • Achiziționare de nume de domenii noi „.ro“ direct de la furnizorul național de domenii;
 • Achiziționare de soluții de semnătură electronică;
 • Achiziționare de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităti;
 • Achiziționare de soluții IT pentru comerțul electronic;
 • Achiziționare de servicii de consultantă pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propuse spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației);
 • Instruirea personalului care va utiliza produsele implementate / achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța;
 • Achiziționare servicii de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC).
Fonduri europene nerambursabile

4. Care sunt cheltuielile neeligibile

Printre cele mai întâlnite tipuri de cheltuieli neeligibile enumerăm:

 

 • taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor neeligibile;
 • taxa pe valoarea adăugată recuperabilă/deductibilă potrivit legii;
 • taxa de timbru verde;
 • cheltuieli de mentenanță a investiției;
 • cheltuieli cu concedii medicale;
 • dobânzi debitoare;
 • achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
 • amenzi, penalități și cheltuieli de judecată ce cad în sarcina solicitantului;
 • costurile pentru operarea investiției în perioada de sustenabilitate a proiectului;
 • sumele rezultate din diferențele de curs valutar;
 • costuri de amortizare;
 • contribuțiile în natură;
 • cheltuielile efectuate cu achizițiile în regim de leasing;
 • dobânda și alte comisioane aferente creditelor;
 • cheltuielile pentru locuințe;
 • provizioane
 • cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
 • fondul de rulment;
 • cheltuielile nedeductibile fiscal conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

5. Coduri CAEN neeligibile

În cadrul acestei măsuri sunt specificate o serie de coduri CAEN care NU sunt eligibile pentru finanțare. Acestea sunt:

011 Cultivarea plantelor nepermanente

012 Cultivarea plantelor din culturi permanente

013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire

014 Creșterea animalelor

015 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii

031 Pescuitul

032 Acvacultura

051 Extracția cărbunelui superior

052 Extracția cărbunelui inferior

101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

105 Fabricarea produselor lactate

106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

1081 Fabricarea zahărului

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei

1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

110 Fabricarea băuturilor

120 Fabricarea produselor din tutun

131 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

191 Fabricarea produselor de cocserie

192 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2051 Fabricarea explozivilor

206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

242 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului

2451 Turnarea fontei

2452 Turnarea oțelului

2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

254 Fabricarea armamentului și muniției

301 Construcția de nave și bărci

3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

641 Intermediere monetară

642 Activități ale holdingurilor

643 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare

649 Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

651 Activități de asigurări

652 Activități de reasigurare

653 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

920 Activități de jocuri de noroc și pariuri

981 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

Înainte de final…

Dacă vă doriți digitalizarea afacerii dumneavoastră prin intermediul Acțiuni 2.2.2, specialiștii TB Integrated vă oferă nu doar soluții software și hardware cu performanță validată, ci și servicii de consultanță, implementare și training, pe care le puteți deduce prin intermediului programului.

“At least 40% of all businesses will die in the next 10 years… if they don’t figure out how to change their entire company to accommodate new technologies.”
 John Chambers, Cisco System

Este timpul să treci la următorul nivel. Optimizează-ți acum businessul!

GO DIGITAL!

5 trenduri de transformare digitală favorizate de Covid-19

C

are sunt tendințele în materie de transformare digitală pentru anul 2021? Ne putem uita puțin înapoi, nu departe de anul care tocmai a trecut, și putem concluziona unde ne aflăm acum. Luând în considerare situația generată de pandemia COVID-19, situație care a provocat schimbări radicale pentru multe companii, putem aduce în atenția dvs. impactul care a influențat tendințele de transformare digitală. Astfel, în cele ce urmează vă prezentăm 5 trenduri de transformare digitală, trenduri favorizate de Pandemia Covid-19.

1. Tehnologia 5G

Încă de anul trecut era clar pentru toata lumea de pe glob că este nevoie de o conectivitate mult mai rapidă, atât acasă cât și la locul de muncă. Covid-19 a intensificat această nevoie în momentul în care foarte multe corporații și-au închis office-urile și au optat pentru munca de acasă. De aceea rețeaua trebuie imbunătățită pentru a putea facilita conectarea adecvată a turor utilizatorilor. Vestea bună este că implementarea tehnologiei 5G continuă în ciuda virusului Covid-19. Foarte multe companii de telecomunicații au optat pentru implementarea 5G. Astfel că, în mai, Verizon a lansat un laborator virtual pentru a testa implementările 5G și a lansat acoperirea 5G în San Diego iar în China tehnologia este deja pusă în funcțiune în foarte multe locuri publice. De exemplu, spitalele din China folosesc deja roboți alimentați la rețeaua 5G pentru a monitoriza temperatura utilizatorilor mai multor aplicații pentru sănătate. În plus, am asistat deja la lansări de telefoane mobile pregătite pentru conectivitate 5G. 

Ceea ce este cert este faptul că tehnologia 5G nu a fost deloc încetinită de apariția Pandemiei COVID-19, iar 2021 se anunță anul de implementare la scară largă a tehnologiei 5G. 

2. WiFi6 – în curând disponibil la scară largă

Încă de anul trecut ne gândeam că tehnologia 5G și WiFi6 vor oferi combinația perfectă end-to-end, de conectivitate ultra-rapidă pentru acasă și birou. Astfel că s-a promis o viteză de descarcare de trei ori mai rapidă decât cele realizate cu WiFi 5 . Așadar,  a șasea generație WiFi promite să fie mai rapidă, mai puternică decât orice altă tehnologie wireless din prezent. 

3. AI (artificial intelligence) utilă pentru a răspunde întrebărilor tale 

Primul lucru care ne vine în minte atunci când amintim de inteligența artificială conversațională sunt chatboții online sau asistenții vocali. Majoritatea aplicațiilor de conversație AI au analize extinse încorporate în programul backend, contribuind la asigurarea unor experiențe de conversație asemănătoare omului. 

IA conversațională va continua să se dezvolte alert, deoarece companiile au început să-și dea seama că pur și simplu nu pot acoperi cu angajați menținerea clienților informați și mulțumiți în cazul unei situații de criză.  

trenduri de transformare digitală

4. PC-ul Always Connected (ACPC) din ce in ce mai căutat 

Nevoia PC-urilor mereu conectate a apărut în urma pandemiei COVID-19. Atunci când majoritatea dintre noi am optat pentru lucrul de acasă. Astfel avem nevoie de o conectivitate fiabilă bună, și un laptop rapid, cu baterie de cursă lungă, conectat în permanență. 

Cererea de laptopuri a crescut în timpul pandemiei, iar companii precum Lenovo și Samsung au lansat câteva modele ACPC diferite pentru a satisface cererea. 

PC-ul Always Connected (ACPC) ar putea schimba experiența online, eliminând nevoia de Wi-Fi public și redând acele zone moarte de pe Internet. Este „cel mai mare pas înainte în tehnologia mobilă de la introducerea smartphone-ului în sine”, scrie PC World. Potrivit Microsoft, ACPC folosește Qualcomm Snapdragon ca o platformă eficientă din punct de vedere energetic, care „asigură viteze de conectivitate LTE foarte rapide și o durată de viață optimă a bateriei pentru dispozitive subțiri și elegante, oferind în același timp aplicațiile Windows și caracteristicile cu care suntem deja obișnuiți”. 

5. Vechicule conectate, dronele și alte tehnologii se extind rapid 

Datorită pandemiei, observăm o extindere a modului în care guvernele colectează date pentru urmărirea contactelor. Aplicațiile cu API-uri de la Google și Apple sunt utilizate – cu mare succes – în țările din Europa. Această tehnologie, deși utilizată strict pentru a capta informații pentru COVID-19, nu este exclus ca acestea să fie modificate și puse în funcțiune pentru alte tipuri de utilizări ale orașelor inteligente. Este posibil ca mașinile conectate să nu fi fost o prioritate în timpul pandemiei, dar companiile auto continuă să avanseze tehnologia. Luna trecută, Mercedes și NVIDIA au anunțat un parteneriat care ar pune computerele NVIDIA în mașini până în 2024. Acesta este doar unul dintre zecile de exemple – Tesla, desigur, a fost o povestea de succes a anului trecut deoarece mașinile sale și noul său design s-au vândut foarte bine în ciuda incertitudinii economice. Care este cea mai bună parte a conectării? Mașina se actualizează automat așa cum fac acum telefoanele și alte dispozitive. Aceste mișcări ar putea fi mici, dar impactul ar putea fi mare asupra industriei pe măsură ce tehnologia avansează în 2021. 

Înainte de final…

Dacă ar fi să emitem supoziții pozitive despre COVID-19 am putea spune că a făcut ca lucrurile să se miște mai repede, cel puțin pentru tehnologie. Majoritatea acestor tendințe vor continua să crească în viitor pe măsură ce COVID-19 continuă să se răspândească. Putem observa cum toate aceste tendințe ne facilitează accesul rapid la NEVOIA noastră – aceea de a fi conectați la tot ceea ce înseamnă tehnologie.

“At least 40% of all businesses will die in the next 10 years… if they don’t figure out how to change their entire company to accommodate new technologies.”
 John Chambers, Cisco System

Este timpul să treci la următorul nivel. Optimizează-ți acum businessul!

GO DIGITAL!

Digitalizarea un MUST HAVE în 2021

D

igitalizarea unei afaceri reprezintă un factor decizional extrem de important, cu efecte pe termen lung. Provocarea majoră o reprezintă planurile de dezvoltare ale companiei, astfel încât tot procesul să fie îndreptat pe segmentul care se dorește dezvoltarea. Trebuie luată în considerare în primul rând NEVOIA, eficientizarea costurilor și planificarea resurselor necesare unei astfel de automatizări

Digitalizarea, astăzi este în mintea tuturor. Mai ales în cazul anteprenorilor care doresc ca produsele sau serviciile oferite să devină mai atractive, mai eficiente. Cum pot rezolva acest aspect? Simplu. Prin DIGITALIZARE – soluții digitale menite să optimizeze un întreg proces al afacerii, din punct de vedere al costurilor, timpului sau al forței de muncă. Prin optimizarea sistemelor de management se poate adauga valoare angajaților, focusând atenția pe INOVAȚIE.

Alege soluția digitală potrivită businessului tău

Odată cu transformarea digitală se poate identifica punctele slabe din cadrul unei companii, acestea putând fi folosite ca și potențiale arii de digitalizare.

Fie că este vorba despre eficientizarea costurilor, de exemplu mutarea activității în Cloud sau eficientizarea proceselor prin introducerea automatizării lor, transformarea digitală îți oferă flexibilitatea necesară pentru dezvoltare. Orice companie care se dezvoltă trebuie să includă în planul de afaceri, și utilizarea sistemelor software pentru monitorizarea și eficientizarea afacerii. Indiferent dacă discutăm despre utilizarea sistemelor de planificare a resurselor companiei – ERP, gestiunea logisticii – WMS sau gestiunea relațiilor cu clienții, vânzări și service – CRM, implementarea și utilizarea acestor sisteme vor duce la îmbunătățiri considerabile ale afacerii, dezvoltarea și eficientizarea personalului, acoperirea nevoilor de personal și un control asupra costurilor de exploatare ale companiei.

În ultimul timp toate aceste soluții de automatizare și eficientizare a proceselor din cadrul unei companii au fost implementate cu succes, aducând plus valoare companiilor din întreaga lume, diferențiindu-se considerabil de concurență.

Toate aceste soluții sunt realizate având drept scop principal creșterea eficienței resurselor și a productivității – toate acestea formează un tot unitar pentru a crește puterea competitivă a companiilor. Era de transformare, în care trăim acum, diferă de celelalte prin faptul că dezvăluie și toolurile inteligente prin care se poate integra un astfel de model competitiv.

 

TB-Integrated soluții digitale pentru fiecare industrie

TB-Integrated oferă partenerilor săi soluții profesionale pentru realizarea procesului de digitalizare și dezvoltarea de produse software personalizate.

 

Cu +10 ani de experienţă, TB-Integrated, este un creator digital, dezvoltă şi implementează soluţii ERP, CRM, WMS, SFA, WMS şi Business Intelligence (BI) care ajută companiile din diverse industrii să-şi îmbunătăţească productivitatea, prin automatizarea proceselor din companie, şi să realizeze obiectivele de creştere pe termen lung.

 

De ce să alegi TB-Integrated – integrator soluții IT&C

Îți oferim soluții personalizate pentru afacerea ta – hardware, software. Proiectăm, implementăm și oferim mentenanță pentru soluții la cheie.

 • Înțelegem procesele de business, vorbim pe limba contabililor, economiștilor sau inginerilor și știm să transformăm nevoile clienților în cerințe și funcționalități ale sistemului informatic.
 • Pe lângă funcționalitățile standard ale celor 9 soluții software aflate în portofoliul nostru, programatorii noștri pot customiza soluția aleasă la specificul activității fiecarui client și fiecărei industrii.
 • Prin aplicația software personalizată, livrată la cheie, asigurăm rezolvarea tuturor cerințelor clienților cuprinse în obiectivele proiectului de implementare.

“At least 40% of all businesses will die in the next 10 years… if they don’t figure out how to change their entire company to accommodate new technologies.”
 John Chambers, Cisco System

Este timpul să treci la următorul nivel. Optimizează-ți acum businessul!

GO DIGITAL!

Migrarea sistemului ERP în Cloud

M

Migrarea sistemului ERP în Cloud – o soluție de viitor pentru companii

 

Întrebarea care stă în mintea multor anteprenori este aceea dacă tehnologia Cloud este potrivită pentru toate business-urile? Motivele pentru care marile companii pot lua o astfel de decizie sunt diverse, însă printre cele mai importante beneficii pe care le poate aduce o astfel de soluție sunt cele referitoare la costuri, implementare facilă, flexibilitate, upgrade-uri simplificate și lista poate continua. De aceea le vom explica detaliat, în cele ce urmează.

 

Ce companii pot opta pentru un astfel de serviciu?

Indiferent de domeniul de activitate, toate companiile, procesează și stochează un volum tot mai mare de date, cu aplicații multiple, menite să susțină procesele de business automatizate. În acest context este nevoie de o infrastructură IT sigură, scalabilă, care să se poată plia ușor pe volume.

 

Astfel vă putem schița un profil al companiilor care aleg migrarea datelor în Cloud:

 

 • companiile care au puncte de lucru în diferite locații și pentru care disponibilitatea infrastructurii contează mai mult deoarece accesează frecvent de la distanță aceleași date din serverul central;
 • companiile din retail și distribuție care utilizează terminale mobile pentru a se conecta la datele centralizate privind clienții și tranzacțiile derulate;
 • companiile cu activitate sezonieră și cele ce derulează în paralel proiecte multiple pe durata determinată.

Beneficiile migrarii datelor în Cloud

Costuri moderate

 

Serviciile ERP în Cloud sunt furnizate pe baza unui abonament anual sau lunar, astfel că din punct de vedere al investiției inițiale este o alegere optimă, comparativ cu găsirea unei soluții software de dezvoltare. În plus, costurile operționale și cele de implementare pot fi contractate sub forma unui abonament, permițând în același timp o gestiune mai bună a cash flow-ului. Un alt beneficiu  este acela că soluțiile în Cloud nu necesită cheltuieli cu echipamentele hardware care pot ajunge la sume mai mari decât sistemul ERP propriu-zis.

 

Implementare rapidă

 

Customizarea unui sistem tradițional ERP (instalat pe server) se poate extinde pe o durată extrem de îndelungată de timp, pentru ca utilizatorii să poată beneficia la maximum de toate avantajele aplicației. Softurile de gestiune în Cloud sunt concepute încă din momentul zero pentru a putea funcționa la capacitate maximă în cel mai scurt timp posibil, cu o intervenție cât mai mică a furnizorului IT.

 

 

Flexibilitate și scalabilitate

 

Dacă ai o companie care se află într-o creștere accelerată și folosești un sistem ERP în Cloud, ai posibilitatea de a adăuga noi funcționalități și module pentru business-ul tău în cel mai ușor mod posibil, fără a aștepta luni întregi pentru ca acestea să fie implementate. Mai mult, acest lucru se întâmplă fără ca tu să fii nevoit să achiziționezi noi echipamente sau să reconfigurezi aplicația. Tehnologiile avansate de Cloud Computing sunt cel mai bun instrument de business pentru companiile flexibile și care evoluează de la un an la altul atât pe verticală, cât și pe orizontală.

 

Upgrade-uri simplificate

 

Companiile care optează pentru o soluție ERP în Cloud beneficiază de upgrade-uri automate din partea furnizorului IT, iar trecerea la noile versiuni de aplicație (odată cu îmbunătățirea acesteia) se face fără niciun cost suplimentar, serviciul de Cloud fiind unul de tip ”all-inclusive”.

 

Mentenanță

 

Din momentul în care optezi pentru un sistem ERP în Cloud, nu mai trebuie să folosești propriile echipamente hardware și, prin urmare, costurile aferente întreținerii și folosirii acestor echipamente dispare și el. Asta înseamnă că te poți concentra pe dezvoltarea business-ului tău, fără a fi nevoie să te procupi de servere sau de angajarea unor specialiști IT care să gestioneze mentenanța sistemului tău ERP. În cazul unei soluții ERP în Cloud, furnizorul este responsabil de toate back-up-urile și de mentenanța sistemului încă din momentul zero al implementării, fără ca tu să suporți costuri suplimentare. Mai mult decât atât, securitatea datelor este inegalabilă cu cea a unei aplicații instalate pe server.

I don’t need a hard disk in my computer if I can get to the server faster… carrying around these non-connected computers is byzantine by comparison.“- Steve Jobs, late chairman of Apple (1997)

TB Integrated vă oferă servicii de migrare, implementare și mentenanță în Cloud

Comerțul online în era post COVID-19

Impactul pandemiei Covid-19 asupra industriei de retail a fost influențat de domeniul de activitate al companiilor, asa cum este cazul alimentației, fashion, mobilier, electronice și de extinderea rețelei de magazine. În contextul pandemiei Covid-19 tot mai mulți retaileri s-au axat pe digitalizare, și anume pe comerț online, chiar dacă această industrie se baza în special pe vânzarea în magazine fizice, eCommerce-ul în cazul lor fiind la început. Noile actualități i-au facut să se adapteze rapid, la ceea ce numim digitalizare.

 

Magazinele online într-o continuă ascensiune

Chiar dacă această perioadă de panică a oamenilor cu privire la pandemia Covid-19 se va diminua în timp, va rămâne totuși reticența interacțiunii fizice și a aglomerației din supermarketuri. Acest lucru este o oportunitate pentru retaileri să-și dezvolte serviciile de online și de livrare la domiciliu pe termen lung. În prezent, capacitatea de livrare este limitată și vedem că aceștia depun eforturi pentru îmbunătățirea acestei situații, în unele cazuri prin parteneriate creative, precum colaborarea dintre Noriel și Profi pentru anumite produse. Alții și-au extins parteneriatele cu furnizori precum Glovo sau foodpanda la nivelul mai multor orașe din țară.

Deși menținerea vânzărilor este obiectivul actual, baza costurilor se va îmbunătăți pe termen lung, permițând în cele din urmă comercianților să obțină profit din livrările la domiciliu. După ce se va întâmpla acest lucru, nimic nu va mai opri creșterea rapidă a comerțului alimentar online. Pe lângă efectele pandemiei, în România este încă mult loc de creștere pe segmentul comerțului online, țara noastră ocupând ultimul loc în UE, potrivit celor mai recente date valabile pentru 2018 în ceea ce privește ponderea populației între 16-74 de ani care a cumpărat online, de 20% față de media UE de 60%, potrivit datelor Eurostat.

Trenduri digitale in era pandemiei Covid-19

Plata cu cardul va deveni un “must”

 

Pentru a evita riscul de a răspândi coronavirusul prin monede și bancnote, acum se promovează pe scară largă plata fără numerar, chiar și pentru plăți mici. Odată ce consumatorii s-au obișnuit să utilizeze metode de plată fără numerar vor continua să le folosească și după perioada de izolare. De asemenea, noile tehnologii precum „scanarea în timpul cumpărăturilor” sau ”self checkout”, nu doar că vor fi mai utilizate, ci vor fi preferate și pe termen lung. Aceasta înseamnă că investițiile în modernizarea magazinelor cu aceste tehnologii vor oferi companiilor un avantaj competitiv.

 

Igiena produselor

 

Pandemia duce la așteptări mai mari în ceea ce privește igiena produsului. De frica infectării, clienții tind să se ferească de produsele vrac, fructe, legume sau produse de panificație. Reducerea deșeurilor de plastic a fost o tendință puternică în 2019, dar este posibil să fie inversată – cel puțin parțial și pe termen scurt pentru a răspunde nevoii de siguranță alimentară. Revenirea la plastic, deși într-o formă îmbunătățită, biodegradabilă pare a fi o modalitate de a înlătura temerile consumatorilor.

Rămâne de văzut cum retailerii de produse alimentare vor rezolva problema igienei pe scară largă. Soluțiile posibile includ utilizarea tehnologiilor precum blockchain în lanțurile de aprovizionare pentru a garanta transparența și siguranța produsului în orice moment.

Strategii în viitor

 

Pornind de la aceste tendințe, pregătirea retailului pe termen scurt, mediu și lung ar trebui să aibă în vedere câteva arii de acțiune.

Pe termen scurt este necesară ajustarea gamei de produse la solicitările de pe timpul pandemiei, anticiparea pierderilor și investițiile în marketing, canalizarea resurselor din magazine către online și accelerarea programelor de restructurare. Transformarea digitală trebuie realizată cât mai repede posibil, astfel încât retailerii să poată oferi întreaga gamă de tehnologii noi cu care consumatorii se vor obișnui în această criză. De asemenea, este un moment bun pentru identificarea de jucătorii mici ca potențiali candidați pentru fuziuni și achiziții, concomitent cu analizarea oportunităților de verticalizare a lanțului de aprovizionare.

La aceste măsuri, se adaugă pe termen mediu extinderea rețelei de furnizori, implementarea unor instrumente de marketing la distanță și scalarea operațiunilor de ecommerce.

Pe termen lung, evaluați lanțul de aprovizionare și amprenta logistică pentru a crește flexibilitatea și capacitățile și accelerați rolul automatizării în lanțul de aprovizionare și în magazine pentru a spori rezistența. Strângeți și folosiți datele despre noile segmente de clienți pe care le-ați câștigat în timpul crizei, digitalizați procesele de business și externalizați din serviciile conexe.

Toate aceste perspective vor avea însă ca prioritate controlul costurilor și cheltuielilor în întreaga organizație, menținând astfel sănătatea financiară a companiilor.

You can’t just open a website and expect people to flood in. If you really want to succeed you have to create traffic.”- Joel Anderson, Walmart CEO