Fonduri nerambursabile pentru digitalizarea IMM-urilor de până la 100.000 euro

A

nul 2021 a debutat cu noi oportunități în ceea ce privește accesarea de fonduri europene, și anume fonduri nerambursabile de pănă la 100.000 Euro, prin “Programul 2.2.2 – Digitalizarea IMM-urilor”. Cui se adresează? IMM-urilor ce doresc finanțare pentru achizitionarea de echipamente si servicii IT&C, necesare digitalizării activitatii curente iar  cheltuielile eligibile includ software, hardware, implementare şi chiar training. Consultați echipa TB Integrated şi veţi avea nu doar un partener tehnologic, ci şi consultanta pe parcursul întregului proces de accesare a acestei măsuri de digitalizare.

1. Detalii generale

Bugetul total disponibil pentru Acțiunea este 2.2.2 – “Digitalizarea IMM-urilor” de aproximativ 100 milioane de euro, bani care pot fi accesați prin intermediul Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR).

Astfel că distribuția noilor fonduri europene pentru digitalizare pe cele opt regiuni de dezvoltare este următoarea:

 • ADR 1 Nord Est – 15,7 milioane euro;
 • ADR 2 Sud Est – 13,3 milioane euro;
 • ADR 3 Sud-Muntenia – 14,1 milioane euro;
 • ADR 4 Sud-Vest Oltenia – 10,7 milioane euro;
 • ADR 5 Vest – 10,5 milioane uro;
 • ADR 6 Nord-Vest – 12,8 milioane euro;
 • ADR 7 Centru – 12,4 milioane euro;
 • ADR 8 București-Ilfov – 10 milioane euro.

SCOPUL PROIECTULUI:

 • Digitalizarea IMM din alte sectoare de activitate decât TC;
 • Creșterea competitivității IMM și dinamizarea sectorului TIC.

MONITORIZARE ȘI IMPLEMENTARE

 • Perioada de implementare este de maxim 9 luni (realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare).
 • Perioada de monitorizare a durabilitatii proiectului este de 3 ani.

2. Cât puteți obține prin finanțare

 

 • Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicație  IMM-urilor in calitate de beneficiari finali ai ajutorului de minimis  este de 100.000 euro.
 • Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicatie de proiect IMM-urilor in calitate de beneficiari ai ajutorului de minimis  este de 30.000 euro.

Ajutorul se acordă beneficiarului final al ajutorului de minimis sub formă de finanțare nerambursabilă în procent de 90% din valoarea eligibilă. Pentru firmele specializate in IT care aduc o inovatie, valoarea finantarii este cuprinsa intre 1 si 6 milioane de Euro.

3. Care sunt cheltuielile eligibile 

Pentru Acțiunea 2.2.2, respectiv pentru IMM-urile care solicită sprijin financiar pentru digitalizarea activității, activitățile și cheltuielile eligibile sunt:

 • Achiziționare de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune);
 • Realizare de rețele LAN pentru implementarea aplicațiilor de proiect;
 • Achiziționare și/sau dezvoltare de aplicații software / licențe necesare implementării aplicației de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 • Achiziționare / realizare de website-uri de prezentare a companiei;
 • Achiziționare de nume de domenii noi „.ro“ direct de la furnizorul național de domenii;
 • Achiziționare de soluții de semnătură electronică;
 • Achiziționare de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităti;
 • Achiziționare de soluții IT pentru comerțul electronic;
 • Achiziționare de servicii de consultantă pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propuse spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației);
 • Instruirea personalului care va utiliza produsele implementate / achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța;
 • Achiziționare servicii de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC).
Fonduri europene nerambursabile

4. Care sunt cheltuielile neeligibile

Printre cele mai întâlnite tipuri de cheltuieli neeligibile enumerăm:

 

 • taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor neeligibile;
 • taxa pe valoarea adăugată recuperabilă/deductibilă potrivit legii;
 • taxa de timbru verde;
 • cheltuieli de mentenanță a investiției;
 • cheltuieli cu concedii medicale;
 • dobânzi debitoare;
 • achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
 • amenzi, penalități și cheltuieli de judecată ce cad în sarcina solicitantului;
 • costurile pentru operarea investiției în perioada de sustenabilitate a proiectului;
 • sumele rezultate din diferențele de curs valutar;
 • costuri de amortizare;
 • contribuțiile în natură;
 • cheltuielile efectuate cu achizițiile în regim de leasing;
 • dobânda și alte comisioane aferente creditelor;
 • cheltuielile pentru locuințe;
 • provizioane
 • cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
 • fondul de rulment;
 • cheltuielile nedeductibile fiscal conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

5. Coduri CAEN neeligibile

În cadrul acestei măsuri sunt specificate o serie de coduri CAEN care NU sunt eligibile pentru finanțare. Acestea sunt:

011 Cultivarea plantelor nepermanente

012 Cultivarea plantelor din culturi permanente

013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire

014 Creșterea animalelor

015 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii

031 Pescuitul

032 Acvacultura

051 Extracția cărbunelui superior

052 Extracția cărbunelui inferior

101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

105 Fabricarea produselor lactate

106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

1081 Fabricarea zahărului

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei

1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

110 Fabricarea băuturilor

120 Fabricarea produselor din tutun

131 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

191 Fabricarea produselor de cocserie

192 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2051 Fabricarea explozivilor

206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

242 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului

2451 Turnarea fontei

2452 Turnarea oțelului

2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

254 Fabricarea armamentului și muniției

301 Construcția de nave și bărci

3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

641 Intermediere monetară

642 Activități ale holdingurilor

643 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare

649 Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

651 Activități de asigurări

652 Activități de reasigurare

653 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

920 Activități de jocuri de noroc și pariuri

981 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

Înainte de final…

Dacă vă doriți digitalizarea afacerii dumneavoastră prin intermediul Acțiuni 2.2.2, specialiștii TB Integrated vă oferă nu doar soluții software și hardware cu performanță validată, ci și servicii de consultanță, implementare și training, pe care le puteți deduce prin intermediului programului.

“At least 40% of all businesses will die in the next 10 years… if they don’t figure out how to change their entire company to accommodate new technologies.”
 John Chambers, Cisco System

Este timpul să treci la următorul nivel. Optimizează-ți acum businessul!

GO DIGITAL!