Fonduri norvegiene 2014-2021

Mecanismul Financiar SEE & fonduri norvegiene 2014-2021

Termen limită: 18 noiembrie 2021

Bugetul apelului este de 1 milion €

 

Pentru start-up-uri românești  întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), infiintate cu maxim 4 ani si minim 6 luni inainte de data limita de depunere a proiectului.

Companiile trebuie să activeze într-unul dintre domeniile de interes ale programului ( Inovație în Energie Verde, Creștere Albastra sau TIC- Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor)

 

Activități eligibile

 

1. Dezvoltarea, implementarea și investițiile în tehnologii

2. Dezvoltarea de tehnologii, servicii

3. Dezvoltarea și implementarea proceselor

În cadrul apelului actual vor fi sprijinite activitățile de cercetare dezvoltare corespunzătoare cel puțin TRL 5*

TRL 5 – Validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții relevante de funcționare (mediul industrial)

Valoarea minimă și maximă a grantului pentru fiecare proiect

Valoarea minimă a asistenței nerambursabile solicitate este de 10.000 EUR.

Valoarea maximă a asistenței nerambursabile solicitate este de 200.000 EUR.

 

Ratele granturilor și cofinanțarea

 

Granturile acordate tuturor proiectelor pot fi de până la 85 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Contribuția financiară din partea prezentului program se stabilește de la caz la caz, luând în considerare toți factorii relevanți.

Este timpul să treci la următorul nivel. Optimizează-ți acum businessul!

GO DIGITAL!

Fonduri nerambursabile pentru digitalizarea IMM-urilor de până la 100.000 euro

A

nul 2021 a debutat cu noi oportunități în ceea ce privește accesarea de fonduri europene, și anume fonduri nerambursabile de pănă la 100.000 Euro, prin “Programul 2.2.2 – Digitalizarea IMM-urilor”. Cui se adresează? IMM-urilor ce doresc finanțare pentru achizitionarea de echipamente si servicii IT&C, necesare digitalizării activitatii curente iar  cheltuielile eligibile includ software, hardware, implementare şi chiar training. Consultați echipa TB Integrated şi veţi avea nu doar un partener tehnologic, ci şi consultanta pe parcursul întregului proces de accesare a acestei măsuri de digitalizare.

1. Detalii generale

Bugetul total disponibil pentru Acțiunea este 2.2.2 – “Digitalizarea IMM-urilor” de aproximativ 100 milioane de euro, bani care pot fi accesați prin intermediul Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR).

Astfel că distribuția noilor fonduri europene pentru digitalizare pe cele opt regiuni de dezvoltare este următoarea:

 • ADR 1 Nord Est – 15,7 milioane euro;
 • ADR 2 Sud Est – 13,3 milioane euro;
 • ADR 3 Sud-Muntenia – 14,1 milioane euro;
 • ADR 4 Sud-Vest Oltenia – 10,7 milioane euro;
 • ADR 5 Vest – 10,5 milioane uro;
 • ADR 6 Nord-Vest – 12,8 milioane euro;
 • ADR 7 Centru – 12,4 milioane euro;
 • ADR 8 București-Ilfov – 10 milioane euro.

SCOPUL PROIECTULUI:

 • Digitalizarea IMM din alte sectoare de activitate decât TC;
 • Creșterea competitivității IMM și dinamizarea sectorului TIC.

MONITORIZARE ȘI IMPLEMENTARE

 • Perioada de implementare este de maxim 9 luni (realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare).
 • Perioada de monitorizare a durabilitatii proiectului este de 3 ani.

2. Cât puteți obține prin finanțare

 

 • Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicație  IMM-urilor in calitate de beneficiari finali ai ajutorului de minimis  este de 100.000 euro.
 • Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicatie de proiect IMM-urilor in calitate de beneficiari ai ajutorului de minimis  este de 30.000 euro.

Ajutorul se acordă beneficiarului final al ajutorului de minimis sub formă de finanțare nerambursabilă în procent de 90% din valoarea eligibilă. Pentru firmele specializate in IT care aduc o inovatie, valoarea finantarii este cuprinsa intre 1 si 6 milioane de Euro.

3. Care sunt cheltuielile eligibile 

Pentru Acțiunea 2.2.2, respectiv pentru IMM-urile care solicită sprijin financiar pentru digitalizarea activității, activitățile și cheltuielile eligibile sunt:

 • Achiziționare de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune);
 • Realizare de rețele LAN pentru implementarea aplicațiilor de proiect;
 • Achiziționare și/sau dezvoltare de aplicații software / licențe necesare implementării aplicației de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 • Achiziționare / realizare de website-uri de prezentare a companiei;
 • Achiziționare de nume de domenii noi „.ro“ direct de la furnizorul național de domenii;
 • Achiziționare de soluții de semnătură electronică;
 • Achiziționare de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităti;
 • Achiziționare de soluții IT pentru comerțul electronic;
 • Achiziționare de servicii de consultantă pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propuse spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației);
 • Instruirea personalului care va utiliza produsele implementate / achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța;
 • Achiziționare servicii de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC).
Fonduri europene nerambursabile

4. Care sunt cheltuielile neeligibile

Printre cele mai întâlnite tipuri de cheltuieli neeligibile enumerăm:

 

 • taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor neeligibile;
 • taxa pe valoarea adăugată recuperabilă/deductibilă potrivit legii;
 • taxa de timbru verde;
 • cheltuieli de mentenanță a investiției;
 • cheltuieli cu concedii medicale;
 • dobânzi debitoare;
 • achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
 • amenzi, penalități și cheltuieli de judecată ce cad în sarcina solicitantului;
 • costurile pentru operarea investiției în perioada de sustenabilitate a proiectului;
 • sumele rezultate din diferențele de curs valutar;
 • costuri de amortizare;
 • contribuțiile în natură;
 • cheltuielile efectuate cu achizițiile în regim de leasing;
 • dobânda și alte comisioane aferente creditelor;
 • cheltuielile pentru locuințe;
 • provizioane
 • cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
 • fondul de rulment;
 • cheltuielile nedeductibile fiscal conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

5. Coduri CAEN neeligibile

În cadrul acestei măsuri sunt specificate o serie de coduri CAEN care NU sunt eligibile pentru finanțare. Acestea sunt:

011 Cultivarea plantelor nepermanente

012 Cultivarea plantelor din culturi permanente

013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire

014 Creșterea animalelor

015 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii

031 Pescuitul

032 Acvacultura

051 Extracția cărbunelui superior

052 Extracția cărbunelui inferior

101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

105 Fabricarea produselor lactate

106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

1081 Fabricarea zahărului

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei

1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

110 Fabricarea băuturilor

120 Fabricarea produselor din tutun

131 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

191 Fabricarea produselor de cocserie

192 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2051 Fabricarea explozivilor

206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

242 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului

2451 Turnarea fontei

2452 Turnarea oțelului

2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

254 Fabricarea armamentului și muniției

301 Construcția de nave și bărci

3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

641 Intermediere monetară

642 Activități ale holdingurilor

643 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare

649 Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

651 Activități de asigurări

652 Activități de reasigurare

653 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

920 Activități de jocuri de noroc și pariuri

981 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

Înainte de final…

Dacă vă doriți digitalizarea afacerii dumneavoastră prin intermediul Acțiuni 2.2.2, specialiștii TB Integrated vă oferă nu doar soluții software și hardware cu performanță validată, ci și servicii de consultanță, implementare și training, pe care le puteți deduce prin intermediului programului.

“At least 40% of all businesses will die in the next 10 years… if they don’t figure out how to change their entire company to accommodate new technologies.”
 John Chambers, Cisco System

Este timpul să treci la următorul nivel. Optimizează-ți acum businessul!

GO DIGITAL!

5 trenduri de transformare digitală favorizate de Covid-19

C

are sunt tendințele în materie de transformare digitală pentru anul 2021? Ne putem uita puțin înapoi, nu departe de anul care tocmai a trecut, și putem concluziona unde ne aflăm acum. Luând în considerare situația generată de pandemia COVID-19, situație care a provocat schimbări radicale pentru multe companii, putem aduce în atenția dvs. impactul care a influențat tendințele de transformare digitală. Astfel, în cele ce urmează vă prezentăm 5 trenduri de transformare digitală, trenduri favorizate de Pandemia Covid-19.

1. Tehnologia 5G

Încă de anul trecut era clar pentru toata lumea de pe glob că este nevoie de o conectivitate mult mai rapidă, atât acasă cât și la locul de muncă. Covid-19 a intensificat această nevoie în momentul în care foarte multe corporații și-au închis office-urile și au optat pentru munca de acasă. De aceea rețeaua trebuie imbunătățită pentru a putea facilita conectarea adecvată a turor utilizatorilor. Vestea bună este că implementarea tehnologiei 5G continuă în ciuda virusului Covid-19. Foarte multe companii de telecomunicații au optat pentru implementarea 5G. Astfel că, în mai, Verizon a lansat un laborator virtual pentru a testa implementările 5G și a lansat acoperirea 5G în San Diego iar în China tehnologia este deja pusă în funcțiune în foarte multe locuri publice. De exemplu, spitalele din China folosesc deja roboți alimentați la rețeaua 5G pentru a monitoriza temperatura utilizatorilor mai multor aplicații pentru sănătate. În plus, am asistat deja la lansări de telefoane mobile pregătite pentru conectivitate 5G. 

Ceea ce este cert este faptul că tehnologia 5G nu a fost deloc încetinită de apariția Pandemiei COVID-19, iar 2021 se anunță anul de implementare la scară largă a tehnologiei 5G. 

2. WiFi6 – în curând disponibil la scară largă

Încă de anul trecut ne gândeam că tehnologia 5G și WiFi6 vor oferi combinația perfectă end-to-end, de conectivitate ultra-rapidă pentru acasă și birou. Astfel că s-a promis o viteză de descarcare de trei ori mai rapidă decât cele realizate cu WiFi 5 . Așadar,  a șasea generație WiFi promite să fie mai rapidă, mai puternică decât orice altă tehnologie wireless din prezent. 

3. AI (artificial intelligence) utilă pentru a răspunde întrebărilor tale 

Primul lucru care ne vine în minte atunci când amintim de inteligența artificială conversațională sunt chatboții online sau asistenții vocali. Majoritatea aplicațiilor de conversație AI au analize extinse încorporate în programul backend, contribuind la asigurarea unor experiențe de conversație asemănătoare omului. 

IA conversațională va continua să se dezvolte alert, deoarece companiile au început să-și dea seama că pur și simplu nu pot acoperi cu angajați menținerea clienților informați și mulțumiți în cazul unei situații de criză.  

trenduri de transformare digitală

4. PC-ul Always Connected (ACPC) din ce in ce mai căutat 

Nevoia PC-urilor mereu conectate a apărut în urma pandemiei COVID-19. Atunci când majoritatea dintre noi am optat pentru lucrul de acasă. Astfel avem nevoie de o conectivitate fiabilă bună, și un laptop rapid, cu baterie de cursă lungă, conectat în permanență. 

Cererea de laptopuri a crescut în timpul pandemiei, iar companii precum Lenovo și Samsung au lansat câteva modele ACPC diferite pentru a satisface cererea. 

PC-ul Always Connected (ACPC) ar putea schimba experiența online, eliminând nevoia de Wi-Fi public și redând acele zone moarte de pe Internet. Este „cel mai mare pas înainte în tehnologia mobilă de la introducerea smartphone-ului în sine”, scrie PC World. Potrivit Microsoft, ACPC folosește Qualcomm Snapdragon ca o platformă eficientă din punct de vedere energetic, care „asigură viteze de conectivitate LTE foarte rapide și o durată de viață optimă a bateriei pentru dispozitive subțiri și elegante, oferind în același timp aplicațiile Windows și caracteristicile cu care suntem deja obișnuiți”. 

5. Vechicule conectate, dronele și alte tehnologii se extind rapid 

Datorită pandemiei, observăm o extindere a modului în care guvernele colectează date pentru urmărirea contactelor. Aplicațiile cu API-uri de la Google și Apple sunt utilizate – cu mare succes – în țările din Europa. Această tehnologie, deși utilizată strict pentru a capta informații pentru COVID-19, nu este exclus ca acestea să fie modificate și puse în funcțiune pentru alte tipuri de utilizări ale orașelor inteligente. Este posibil ca mașinile conectate să nu fi fost o prioritate în timpul pandemiei, dar companiile auto continuă să avanseze tehnologia. Luna trecută, Mercedes și NVIDIA au anunțat un parteneriat care ar pune computerele NVIDIA în mașini până în 2024. Acesta este doar unul dintre zecile de exemple – Tesla, desigur, a fost o povestea de succes a anului trecut deoarece mașinile sale și noul său design s-au vândut foarte bine în ciuda incertitudinii economice. Care este cea mai bună parte a conectării? Mașina se actualizează automat așa cum fac acum telefoanele și alte dispozitive. Aceste mișcări ar putea fi mici, dar impactul ar putea fi mare asupra industriei pe măsură ce tehnologia avansează în 2021. 

Înainte de final…

Dacă ar fi să emitem supoziții pozitive despre COVID-19 am putea spune că a făcut ca lucrurile să se miște mai repede, cel puțin pentru tehnologie. Majoritatea acestor tendințe vor continua să crească în viitor pe măsură ce COVID-19 continuă să se răspândească. Putem observa cum toate aceste tendințe ne facilitează accesul rapid la NEVOIA noastră – aceea de a fi conectați la tot ceea ce înseamnă tehnologie.

“At least 40% of all businesses will die in the next 10 years… if they don’t figure out how to change their entire company to accommodate new technologies.”
 John Chambers, Cisco System

Este timpul să treci la următorul nivel. Optimizează-ți acum businessul!

GO DIGITAL!